Did you know that 50% of wear and tear of your denim is caused by just washing your jeans? Or that only one washing cycle uses approximately 55 litres of water? Or that washing your jeans every few days isn’t necessary at all?

Wist je dat 50% van de slijtage van je jeans wordt veroorzaakt door het wassen? Of dat voor een keer wassen 55 liter water nodig is? Of dat het helemaal niet nodig is om je jeans na een paar dagen dragen al te wassen?

Well, don’t worry if you didn’t answer one of these questions with yes. Most people didn’t know. In fact, we performed a research together with green energy supplier Greenchoice to find out about your washing habits. WiseWorks conducted the research. And you can read the funniest washing facts here.

It was shocking to discover that jeans are washed just out of the habit of washing your clothing every week and not because the jeans were actually stained. Just because your jeans are produced ‘green’, doesn’t mean you shouldn’t take care of your denim at all. Even 2/3th of the lifecycle impact of a single jean is caused by the consumer phase and just 1/3th by the manufacturer, so how you treat your denim can really make a difference.

Was je antwoord op al deze vragen nee? Geen zorgen! De meeste mensen weten het niet. En precies daarom hebben we onderzoek gedaan naar de wasmethoden van Nederlanders. Samen met duurzame energieleverancier Greenchoice en onderzoeksbureau WiseWorks. De gekste was feitjes lees je hier.

Het was schrokkend om te ontdekken dat jeans vaak uit gewoonte worden gewassen en niet omdat ze echt vies zijn. En dat terwijl de producent voor 1/3e verantwoordelijk is voor het waterverbruik en de consument voor wel 2/3e. Dus de manier waarop jij je jeans behandeld kan veel invloed hebben.

Recycle tour mud jeans washing machines denim factory team

Be Cool, Wash Cool

Be cool, wash cool

1. Wash less. Only wash when your jeans are actually dirty. Sounds like the way to go, yet we tend to forget and wash out of habit. The real denim freaks suggest to only wash your jeans a few times a year.

1. Was minder. Was echt alleen als je kleding vies is. Klinkt zo logisch en toch doen we het niet! Maar, door je jeans minder te wassen, blijft de kleur namelijk behouden. De echte denim freaks raden aan je jeans slechts een paar keer per jaar te wassen.

2. Wash cooler. Save 30% of energy by washing at 40 degrees instead of 60 degrees. In the case of stains, it is even better to add extra stain remover than to increase the temperature.

2. Was kouder. Bespaar 30% energie door te wassen op 40 graden in plaats van 60 graden. Bij vlekken kun je zelfs beter extra vlekkenverwijderaar toevoegen dan de temperatuur te verhogen.

 3. Use the eco button on your washing machine. The energy label of your washing machine is based on the use of the eco button during all your washes.

3. Gebruik de eco knop op je wasmachine. Het energielabel van je wasmachine is gebaseerd op het gebruik van de eco knop tijdens al je wasbeurten.

4.Inside out. Good for color and maintaining your quality. Always check your bags before washing, perhaps you’ll find a forgotten coin.

4. Binnenstebuiten. Goed voor kleurverhoud en behoud van je kwaliteit. Check altijd je zakken voor het wassen, wie weet verdien je er nog wat mee.

5. Use vinegar. If you want to wash your jeans, do not use detergent and softener but vinegar. Especially when the jeans are dark and new, and still give off color, vinegar helps to better adhere the dye to the denim and thus to prevent color loss. If vinegar is one step too far for you, use liquid waxing, and never powder detergent as this can leave stains on dark jeans.

5. Gebruik azijn. Als je je jeans wilt wassen, gebruik dan geen wasmiddel en wasverzachter maar azijn. Vooral als de jeans donker en net nieuw is, en nog kleur afgeeft, helpt azijn om de kleurstof beter aan de spijkerstof te laten hechten en dus kleurverlies tegen te gaan. Als azijn je net een stap te ver gaat, gebruik dan vloeibaar wasmidden, en nooit poederwasmiddel want dit kan vlekken achterlaten op een donkere jeans.

6. Hang dry. There is nothing worse for your jeans than a tumble dryer. He shrinks and wears enormously. If you hang your pants outside, you can best do this inside out to prevent discoloration. Hang your jeans as soon as possible after washing.

6. Hang je jeans uit. Er is niets slechter voor je jeans dan een droogtrommel. Hij krimpt en slijt er enorm van. Als je je broek buiten ophangt, kan je dit het best binnenstebuiten doen om verkleuring tegen te gaan. Hang je jeans zo snel mogelijk na wassen uit.

7. For the real denim freaks; go take a bath with your jeans. Fill your tub with hot water (as hot as you can bear). Put on the jeans and get in the tub. Stay there until the water has cooled down. Get out of the tub and, while still wearing the jeans, sit in the sun while the jeans air dry.

7. Voor de echte denm freaks; ga in bad met je jeans. Vul je badkuip met warm water (zo heet als je aan kunt). Doe de spijkerbroek aan en stap in bad. Blijf liggen totdat het water is afgekoeld. Ga uit het bad ga in de zon zitten terwijl de buitenlucht je jeans drogen.

Shop women mud jeans men regular dark blue denim front view Shop men

And then we have one last tip to wash even more sustainable in 2019, you can use green energy to make your washing machine do the job. For every person switching to the sustainable energy supplier Greenchoice via this link  there is one brand new sustainable MUD Jeans waiting for you.

En dan is er nog een laatste tip om nog duurzamer te wassen in 2019. Gebruik groene energie! Iedereen die via deze link  die overstapt naar Greenchoice krijgt een MUD Jeans cadeau! 
marketing